Axborot xavfsizligi ekspertizasini o’tqazishga ariza yuborish


Axborot xavfsizligi (AX) ekspertizasi tashkilotlarning kompyuter tizimlarini kamchilik va zaifliklarini aniqlash maqsadida amalga oshiriladi hamda ularning ish samaradorligini baholash va tashkilotning axborot himoyasini tahlilini tashkil etish maqsadida quidagi ishlarni amalga oshiradi:- tizimning mavjud meyoriy talablarga mosligini baholash;- xavfsizlik sohasida qabul qilinayotgan barcha yechimlarni asosli va xuquqiyligini aniqlash.Tizimni samarali va to`g`ri ishlashini baholash axborot xavfsizligi darajasini oshirish maqsadida tashkilotlarning tashabbuslari bilan UZINFOCOM Markazi mutaxassislari tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Tashkilot o`z faoliyati doirasida konfidensial ma’lumotlar bilan ishlasa (xodimlar yoki mijozlar ma’lumotlari) AX ekspertizasini o`tkazish o`ta muximdir. Bu turdagi ma’lumotlarni tashqi kirishlardan himoyalash shunchaki extiyotkorlik emas, balki tashkilotning asosiy majburiyatlaridan biridir.

* bilan belgilangan maydonlar to'ldirilishi talab qilinadi.

Axborot tizimlari nomlanishi (masalan EHAT Germes, 1C va boshq.)
Oxirgi marta o’tqazilgan AX ekspertizasi