Axborot xavfsizligi siyosatini ishlab chiqishga ariza yuborish


Axborot xavfsizligi siyosati tashkilotning axborot resurs va tizimlarini xavfsizligini ta'minlash borasida umumiy siyosatini belgilaydi. Axborot xavfsizligi siyosati tashkilotda xavfsizlikni boshqarish uchun zarur hujjatlarni qabul qilishda asos bo'lib xizmat qiladi va axborot xavfsizligini boshqarish tizimini yaratishni taklif qiladi. Axborot xavfsizligi siyosat axborot xavfsizligi ekspertizasi natijalari asosida yaratiladi

* bilan belgilangan maydonlar to'ldirilishi talab qilinadi.

Oxirgi marta o’tqazilgan AX ekspertizasi