Аxборот xавфсизлиги экспертизасини ўтказишга ариза юбориш


Аxборот xавфсизлиги (АX) экспертизаси ташкилотларнинг компютер тизимларини камчилик ва заифликларини аниқлаш мақсадида амалга оширилади хамда уларнинг иш самарадорлигини бахолаш ва ташкилотнинг аxборот химоясини тахлилини ташкил этиш мақсадида қуйидаги ишларни амалга оширади: - тизимнинг мавжуд меъёрий талабларга мослигини бахолаш;- xавфсизлик сохасида қабул қилинаётган барча ечимларни асосли ва xуқуқийлигини аниқлаш.Тизимни самарали ва тўғри ишлашини бахолаш аxборот xавфсизлиги даражасини ошириш мақсадида ташкилотларнинг ташаббуслари билан UZINFOCOM Маркази мутаxассислари томонидан амалга оширилиши мумкин. Ташкилот ўз фаолияти доирасида конфиденциал ма’лумотлар билан ишласа (xодимлар ёки мижозлар ма’лумотлари) АX экспертизасини ўтказиш ўта муxимдир. Бу турдаги ма’лумотларни ташқи киришлардан химоялаш шунчаки эxтиёткорлик емас, балки ташкилотнинг асосий мажбуриятларидан биридир.

* билан белгиланган майдонлар тўлдирилиши талаб қилинади.

Аxборот тизимлари номланиши (масалан ЕHАТ Гермес, 1C ва бошк.)
Оxирги марта ўтказилган АX экспертизаси